Instructeur B - Getuigschrift B

De cursus Instructeur B (VTS- of Sport Vlaanderen-benaming) - Getuigschrift B (KBVB/Voetbal Vlaanderen-benaming) bouwt voort op de opleiding Initiator - Getuigschrift C. Deelnemers leren om op een pedagogisch verantwoorde manier een trainingseenheid aan jeugdvoetballers binnen een 8v8-omgeving (U10-U11-U12-U13) te geven.

Wat leer ik?

De trainer met een diploma Instructeur B Voetbal - Getuigschrift B staat in voor het trainen en begeleiden van jeugdvoetballers binnen een 8v8-omgeving (U10 tem U13), rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van de sport, teneinde hen via aangepaste sporttechnische en tactische trainingsopbouw te laten doorstromen naar een hoger niveau en de leerdoelen te bereiken.

Inhoud van de cursus

Op een pedagogisch verantwoorde manier een trainingseenheid geven aan jeugdvoetballers van 9 (U10) tem 12 jaar (U13) waardoor ze voetbalhandelingen in een recreatief of competitief kader met succes kunnen aanleren.

Hoe zit de cursus in elkaar?

De opleiding instructeur B - Getuigschrift B omvat 71,5 lesuren die over 4 modules verdeeld zijn:

 • Module 1 (Algemeen gedeelte) omvat 22 lesuren:
  • 0,5u duiding bij de opleiding instructeur B
  • 6u anatomie
  • 2u communicatie
  • 6u motorisch leren 
  • 6u ontwikkelingsleer
  • 2u multimedia
 • Module 2 omvat een sporttechnisch gedeelte van 13 lesuren:
  • 12u training opbouwen in functie van het leerplan
   • U10 en U11
   • U12 en U13
  • 1u Taakomschrijving van de trainer
 • Module 3 omvat specifieke didactische oefeningen (24 lesuren) met betrekking tot het opbouwen van een training in functie van een voetballeerplan (U10 tem U13).
  • Specifieke didactische oefeningen voor de verschillende leeftijdscategorieën :
   • 9 en 10 jarigen (U10 en U11) (10u)
   • 11 en 12 jarigen (U12 en U13) (14u)
 • Module 4 omvat 12u stage die de kandidaat in een club bij een jeugdploeg naar keuze U10-U11 (6u) en U12-U13 (6u) moet vervullen.

Praktisch

Het inschrijvingsgeld bedraagt 225 euro. De Vlaamse Trainersschool geeft aan bepaalde groepen een korting op het inschrijvingsgeld. Niet betaling leidt tot uitsluiting van de opleiding.

De cursist komt steeds in sportkledij naar de lessen en voorziet in extra trainingskledij in functie van de praktische sessies.

Opleidingscentra: waar kan ik de opleiding volgen?

De opleiding Instructeur B Voetbal - Getuigschrift B wordt elk voorjaar georganiseerd op een aantal locaties per provincie. Bij de keuze van de voorgestelde centra wordt rekening gehouden met een evenwichtige geografische verdeling om zo de verplaatsing voor iedere kandidaat tot een minimum te beperken.

Een opleiding Instructeur B Voetbal - Getuigschrift B wordt slechts georganiseerd als het definitief aantal ingeschreven kandidaten minstens 12 bedraagt. Indien minder dan 12 kandidaten zijn ingeschreven, kan beslist worden om de cursusorganisatie te verplaatsen naar een naburig gelegen centrum. Er worden maximaal 30 kandidaten toegelaten per centrum.

De lescentra voor het voorjaar van 2019 worden ten laatste op 1 november 2018 bekendgemaakt en zullen te raadplegen zijn in onderstaande tabel. 

Provincie Club Gemeente Lesdag
Antwerpen Bekend op 01/11/2018    
Antwerpen      
Antwerpen      
Antwerpen      
Antwerpen      
Limburg      
Limburg      
Limburg      
Limburg      
Limburg      
Oost-Vlaanderen      
Oost-Vlaanderen      
Oost-Vlaanderen      
Oost-Vlaanderen      
Oost-Vlaanderen      
Vlaams-Brabant      
Vlaams Brabant      
Vlaams Brabant      
Vlaams Brabant      
Vlaams-Brabant      
West-Vlaanderen      
West-Vlaanderen      
West-Vlaanderen      
West-Vlaanderen      
West-Vlaanderen      

 

VTS-Toelatingsvoorwaarden 

 • Initiator Voetbal / Getuigschrift C behaald hebben
 • Kunnen communiceren in de Nederlandse taal (spreken, lezen en schrijven)
 • Aangesloten zijn bij een club van KBVB - Voetbal Vlaanderen
 • Niet van de bondslijsten geschrapt zijn
 • Het inschrijvingsgeld betaald hebben voor aanvang van de eerste les
 • Lessen bijwonen in sportkledij

Vrijstellingen

Regenten/Bachelors en Licentiaten/Masters LO, alsook kinesitherapeuten kunnen een vrijstelling voor het algemeen gedeelte bekomen indien ze voldoen aan de voorwaarden beschreven in de vrijstellingstabel van de Vlaamse Trainersschool (Klik hier). Zij moeten dan niet voor deze module inschrijven maar wel hun vrijstelling aanvragen. Klik hier om dit te doen.

Evaluatie

Indien de kandidaat voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en aanwezig is op alle lessen, zal hij beoordeeld worden op basis van:

 • Permanente evaluatie (wekelijkse opdrachten, medewerking, ...)
 • Een schriftelijk examen over de leerstof gegeven tijdens de algemene vakken van module 1.
 • Een schriftelijk examen voetbal waarbij de kandidaat een volledige trainingsvoorbereiding voor U12 & U13 op basis van het leerplan dient te maken (module 2).
 • Een praktijkexamen met betrekking tot de gegeven didactische oefeningen (U12 & U13) (module 3).
 • Evaluatie van het stageboek (module 4).

Door inschrijving verklaart elke kandidaat zich akkoord met de van kracht zijnde reglementering en evaluatievormen.

Kandidaten die niet geslaagd zijn voor de eerste zittijd krijgen één herkansing (tweede zittijd).

Inschrijven

Inschrijven kan door op onderstaande kaart te klikken op het centrum van uw keuze. Daarna wordt u immers doorverwezen naar de specifieke pagina voor dat centrum waar u het lessenrooster, alsook de inschrijvingsmogelijkheid kan terugvinden. De inschrijvingen worden afgesloten één week voorafgaand aan de cursus of wanneer het maximaal aantal deelnemers per centrum is bereikt.

Intentieverklaring 

Inschrijven voor deze opleiding kan dus pas vanaf 01 november 2018. Via volgende link kan u wel een intentieverklaring ondertekenen waarbij u aangeeft de opleiding bij een eerstvolgende gelegenheid te volgen : Klik hier. Let wel : deze link is slechts geldig tot 31 augustus 2018.

Na het invullen zal u een document ontvangen die voor de club geldt als een attest om aan het criterium "Omkaderingsvoorwaarden Staff (Trainersdiploma's)" te voldoen in functie van deelname aan de interprovinciale of provinciale competitie van Voetbal Vlaanderen voor het seizoen 2018-2019.