Je kan een project indienen tot en met 29 november 2018. De geselecteerde projecten worden  bekend gemaakt op 31 januari 2019.

Waarover gaat het?

Jo Vanhecke was een pionier op het vlak van voetbalveiligheid.  Hij was directeur van de Voetbalcel van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en voorzitter van het “Standing Committee of the European Convention on Spectator Violence” van de Raad van Europa.

Ter ere en om de nagedachtenis aan Jo Vanhecke levendig te houden heeft de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken samen met haar partners en de familie van Jo een Fonds opgericht in de schoot van de Koning Boudewijnstichting. 

Doelstellingen van het Fonds Jo Vanhecke

Projecten ondersteunen die rond de volgende thema's werken:

 1. security, safety en services verbeteren in het voetbal;
 2. technische / technologische en innovatieve projecten die het verbeteren van de veiligheid / het comfort van de toeschouwers vooropstellen;
 3. de aanpak van racisme en sensibiliseringscampagnes tegen racisme of  het stimuleren van diversiteit en/of gelijke kansen;
 4. het verhogen van de veiligheid en het veiligheidsgevoel in het stadion voor personen met een beperking;
 5. het aanbrengen van sociale waarden bij jeugdige spelers en supporters;
 6. preventieve acties met en ten aanzien van supporters;
 7. voorlichtingscampagnes voor de supporters inzake veiligheid, waaronder ook het gebruik van pyrotechnische middelen en alcohol- en druggebruik;
 8. samenwerkingsverbanden tussen supporters, buurtbewoners, de club (waaronder bijvoorbeeld spelers en trainer) en andere betrokken partners om de veiligheid bij voetbalwedstrijden te verbeteren of  om de sociale cohesie te versterken;
 9. het stimuleren van positieve sfeeracties;
 10. het bevorderen van de uitwisseling van goede praktijken betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden of het versterken van de sociale cohesie;
 11. het stimuleren van de responsabilisering van de supporters(clubs).

Voor wie?

De indiender van het project is

 • een voetbalclub van één van de volgende reeksen: 1A, 1B, eerste amateur, tweede amateur of derde amateur (aangesloten bij een erkende overkoepelende organisatie)
 • een overkoepelende voetbalorganisatie (de Pro League, de Nationale Voetballiga, de Koninklijke Belgische Voetbalbond, Association des clubs francophones de football, Voetbalfederatie Vlaanderen, Brussels Football Concept, de provinciale secretariaten, een erkende supportersfederatie, ...
 • stichtingen kunnen partner zijn, maar zelf geen project indienen
 • gevestigd en ontwikkelt het project in België

Dien je aanvraag in via de website van de Koning Boudewijnstichting