Missie

De VFV wil de prominente plaats die de voetbalsport in Vlaanderen inneemt als volgt bestendigen en versterken:
1. De voetbalsport, in al zijn disciplines (veldvoetbal, futsal, G-voetbal – voetbal voor mensen met een handicap, veteranenvoetbal) op competitief en/of recreatief vlak aan de doelgroep aanpassen en op een efficiënte wijze organiseren;
2. De voetbalsport promoten bij de aangesloten spelers en bij niet-leden, waardoor er meer mensen voetballen en er meer uren door meer spelers gevoetbald wordt;
3. Voldoende scheidrechters rekruteren, goed opleiden en begeleiden, zodat alle 11 tegen 11 wedstrijden, door een officiële scheidsrechter, op correcte wijze begeleid kunnen worden;
4. Door middel van een uitgebreid en gevarieerd opleidingsaanbod meer en beter opgeleide trainers vormen. Dit zal uiteindelijk resulteren in beter begeleide seniorenteams en beter opgeleide jeugdvoetballers, die de basis van de voetbalpiramide kwalitatief beter maken, waardoor de top ook beter zal kunnen werken;
5. De clubs en hun clubleiders op administratief en organisatorisch vlak optimaal ondersteunen, begeleiden en informeren;
6. Aan de hand van een optimale talentdetectie en ontwikkeling in de clubs en in de federatie (topsportscholen) een integraal topsportbeleid voeren;
7. In samenwerking met de KBVB het beleid en de organisatie van activiteiten voor nationale jeugdploegen (jongens en meisjes tot U19) optimaliseren waarbij opleiding, progressie en doorstroming centraal staan.
8. De sociale en opvoedende functie van de voetbalsport in de maatschappij op een open, dynamische en vernieuwende manier invullen door in dialoog te treden met politieke, maatschappelijke (o.a. ouders) en culturele partners;
9. Door participatiedrempels weg te werken, de voetbalsport promoten als de ‘Sport voor Allen’, waardoor iedereen in elke club welkom is;
10. Ruimte maken voor een warm engagement van de vrijwilliger, zodat we bestuurlijke, sporttechnische en promotionele zuurstof aan de voetbalsport kunnen geven;
11. Zich ontwikkelen tot een sportfederatie die dicht bij haar leden staat en bereikbaar is, een positief en jong imago uitstraalt en als een vernieuwer in het Vlaamse sportlandschap aanzien wordt.